Usluge

Izrada prijavne dokumentacije za poduzetničke natječaje

Za prijavu na natječaje potrebno je pripremiti i popuniti prijavne obrasce, koji sadrže narativni dio opisa projekta, projektnih aktivnosti i slično, te proračun projekta po točno određenim stavkama/aktivnostima i partnerima. Uz prijavne obrasce, obično je potrebno popuniti i ostale tražene obrasce i formulare, te dostaviti dokumentaciju o prijavitelju i projektu na točno određeni način.

Izrada prijavne dokumentacije projekte iz ruralnog razvoja

Nakon što utvrdimo da je klijent, odnosno njegov projekt prihvatljiv za pojedinu mjeru ruralnog razvoja, za njega radimo cjelokupnu pripremu i prijavu projekta na natječaj. za potrebe prijave na natječaje za mjere iz ruralnog razvoja potrebno je popuniti propisani obrazac poslovnog plana, prikupiti propisanu dokumentaciju, te unijeti projektu u AGRONET.

Administracija i vođenje EU projekata

Svaki projekt koji je financiran iz nacionalnih ili EU izvora zahtijeva stalnu pažnju i nadzor u provedbi. To u prvom redu podrazumijeva vođenje računa o projektnoj dokumentaciji, izradi specijaliziranih izvještaja za nadležne institucije, te praćenje i "čuvanje" proračuna projekta. Projekt je kao živi organizam u kojemu se tijekom provedbe događaju razne promjene i usklađenja: stoga je bitno zadužiti nekoga za provedbu kako bi se provedba uskladila s administrativnim zahtjevima provedbenih tijela kako bi u konačnici projekt bio uspješno i završen.

Priprema i provedba javne nabave

Pripremamo i provodimo postupke javne nabave za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi, te za osobe koje nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (za projekte financirane sredstvima EU). Korisnici usluge mogu biti naručitelji s kojima definiramo pripremu dokumentacije o nabavi i provođenje određenog postupka javne nabave. Isto tako, prema potrebama klijenta možemo dogovoriti i druge usluge kao što su: • Izrada i objava i izmjena plana nabave • Izrada i vođenje registra sklopljenih ugovora • Izrada i objava statističkih izvještaja • Sudjelovanje u svojstvu ovlaštenog predstavnika naručitelja (certifikat)

Izrada cost benefit analiza (analiza troškova i koristi)

Izrađuje se za projekte koji nisu ili nisu isključivo komercijalnog karaktera – obično se financiraju bespovratnim sredstvima ili kroz javno privatna partnerstva, a cilj im nije primarno postizanje povrata za investitora, već osiguranje dugoročnih koristi za širu zajednicu (primjer je izgradnja infrastrukture u nekoj općini, gradu).

Izrada raznih vrsta studija

Bilo za potrebe prijave na neki natječaj, za ishođenje kredita banke ili za vlastite potrebe investitora, izrađujemo različite vrste studija. Najzastupljenije studije su studija izvedivosti, održivosti, opravdanosti, isplativosti, investicijska studija ili poslovni plan. ZA složenije infrastrukturne projekte, koji nisu profitabilnog karaktera, najčešće se zahtjeva zahtijeva analize troškova i koristi sukladno smjernicama Europske unije 2014.-2020. godine.

Prijedlog mogućih izvora financiranja

Analizom poduzeća; definiranjem veličine poduzetnika, djelatnosti poslovanja, potrebnih ulaganja u razvoj, analiziraju se i predlažu potencijalni izvori financiranja poslovanja i razvoja tvrtke u budućnosti.

Financijsko restrukturiranje

Temeljem prethodno provedene dijagnostike poslovanja, predlažu se mjere financijskog restrukturiranja, odnosno plan poslovanja u idućih 1-5 godina. Restrukturiranje može podrazumijevati jednu ili kombinaciju nekoliko mjera: reprogramiranje izvora financiranja (novi povoljniji krediti), izbacivanje neisplativog proizvoda iz asortimana, rezanje troškova i sl.

Doznajte više o dosadašnjem iskustvu Zobnice d.o.o.