Usluge

Dijagnostika poslovanja

Temeljem uvida u povijesne financijske izvještaje, dokumentaciju tvrtke i razgovore sa zaposlenicima radi se detaljna dijagnostika poslovanja s naglaskom na financijama, kako bi se utvrdile eventualne poteškoće u poslovanju i predložile mjere restrukturiranja. Dijagnostika može podrazumijevati i pregled isplativosti pojedinog proizvoda/usluge unutar tvrtke, pojedinog tržišta prodaje, profitnog centra, zaposlenika i slično.

Financijsko restrukturiranje

Temeljem prethodno provedene dijagnostike poslovanja, predlažu se mjere financijskog restrukturiranja, odnosno plan poslovanja u idućih 1-5 godina. Restrukturiranje može podrazumijevati jednu ili kombinaciju nekoliko mjera: reprogramiranje izvora financiranja (novi povoljniji krediti), izbacivanje neisplativog proizvoda iz asortimana, rezanje troškova i sl.

Izrada cost benefit analiza (analiza troškova i koristi)

Izrađuje se za projekte koji nisu ili nisu isključivo komercijalnog karaktera – obično se financiraju bespovratnim sredstvima ili kroz javno privatna partnerstva, a cilj im nije primarno postizanje povrata za investitora, već osiguranje dugoročnih koristi za širu zajednicu (primjer je izgradnja infrastrukture u nekoj općini, gradu).

Prijedlog mogućih izvora financiranja

Analizom poduzeća; definiranjem veličine poduzetnika, djelatnosti poslovanja, potrebnih ulaganja u razvoj, analiziraju se i predlažu potencijalni izvori financiranja poslovanja i razvoja tvrtke u budućnosti.

Osmišljavanje projekta, izrada koncepta projekta

Priprema koncepta projekta podrazumijeva uobličavanje projekta i projektnih aktivnosti i kako bi bile usklađene zahtjevima pojedinog natječaja, kao i „kreiranje“ preduvjeta za prihvatljivost prijave na natječaj. Ovo je ujedno i najbitniji dio pripreme projekta za financiranje koji mora biti dobro definiran prije početka izrade dokumentacije za prijavu na natječaj.

Izrada raznih vrsta studija

Bilo za potrebe prijave na neki natječaj, za ishođenje kredita banke ili za vlastite potrebe investitora, izrađujemo različite vrste studija. Najzastupljenije studije su studija izvedivosti, održivosti, opravdanosti, isplativosti, investicijska studija ili poslovni plan. ZA složenije infrastrukturne projekte, koji nisu profitabilnog karaktera, najčešće se zahtjeva zahtijeva analize troškova i koristi sukladno smjernicama Europske unije 2014.-2020. godine.

Izrada prijavne dokumentacije za natječaj

Za prijavu na natječaje potrebno je pripremiti i popuniti prijavne obrasce, koji sadrže narativni dio opisa projekta, projektnih aktivnosti i slično, te proračun projekta po točno određenim stavkama/aktivnostima i partnerima. Uz prijavne obrasce, obično je potrebno popuniti i ostale tražene obrasce i formulare, te dostaviti dokumentaciju o prijavitelju i projektu na točno određeni način.

Doznajte više o dosadašnjem iskustvu Zobnice d.o.o.