Stavljanje u funkciju dvorišta kaštela Sv. Mihovil, javni poziv IPA IIIc: Tehnička pomoć za provedbu Grant sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, Grad Šibenik 2010. godine

Uloga direktora tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Izrada koncepta projekta i priprema aplikacije (referenca direktora)