Razvoj infrastrukture, izgradnja terminala i pomoćnih objekata u luci Slavonski Brod, Split 2015. godine

Uloga tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Projekt je rađen za klijenta MICRO projekt d.o.o., dok je korisnik sredstava Javna ustanova Slavonski Brod. Uloga u projektu bila je izrada cost-benefit analize sukladno novim smjernicama EU (2014-2020)