Plan upravljanja eko etno selom Mala Rudina u Starom Gradu na otoku Hvaru, Stari Grad, 2010. godine

Uloga direktora tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Voditelj projekta (referenca direktora)