Pečat dalmatinske tradicije i kvalitete, Split, 2009. godine

Uloga direktora tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Voditelj projekta (referenca direktora)