Naziv projekta: Izgradnja i testiranje prototipa električnog broda za prijevoz putnika solarCat za tvrtku iCat d.o.o., 2016. godina

Uloga tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Izrada poslovnog plana za potrebe prijave na natječaj

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja