Izrada programa ukupnog razvoja (PUR) za nekoliko jedinica lokalne samouprave (između ostalog: Stari grad na otoku Hvaru, grad Pag, Trogir, Vodice), od 2008.-2010. godine

Uloga direktora tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Analiza prostora, kapaciteta i subjekata na području općine/grada i sudjelovanje na izradi mjera/potencijala za razvoj općine/grada (referenca direktora)