Izrada plana upravljanja i cost-benefit analize za uvrštenje Starogradskog polja na UNESCO-vu listu svjetske baštine (polje je uvršteno 2008.), Stari grad, 2007.godine

Uloga direktora tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Voditelj projekta i izrada cost-benefit analize (referenca direktora)