Izrada Cost benefit analize-usporedba dvije alternative razvoja grada Korčula, 2008. godine

Uloga direktora tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Voditelj projekta (referenca direktora)