IPA Prekogranična suradnja BiH – Hrvatska za projekt izgradnje dijela vodovoda (Cista Provo-Tomislavgrad), Općina Cista provo, 2009. godine

Uloga direktora tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Izrada koncepta projekta i priprema prijavne aplikacije (referenca direktora)