Natječaji

Certifikacijom proizvoda do tržišta - otvoren do 31.12.2017.

Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. Bespovratna sredstva dostupna u iznosu od 20.000 Kn - 1.000.000 Kn. Stopa sufinanciranja je 85% za mikro i malo poduzeće odnosno 65% za srednje poduzeće.

Više o ovom natječaju...

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - otvoren do 31.12.2017.

Pozivom se financiraju nastupi na međunarodnim sajmovima sa svim pratećim troškovima, istraživanje ino tržišta i sl. Intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću iznosi:  srednjem poduzeću 65% prihvatljivih troškova  mikro poduzeću i malom poduzeću 85% prihvatljivih troškova. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 Kn, a najviši 1.000.000 Kn.

Više o ovom natječaju...

Kompetentnost i razvoj MSP-ova - u najavi za 11/2017

Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 300.000 Kn, a najviši 30.000.000 Kn. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike

Više o ovom natječaju...

Podrška poduzećima u zadovoljavanju normi... - u najavi za 12/2017

Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja;uvođenje znakova kvalitete; certificiranje proizvoda, procesa i usluga odnosno potvrđivanje sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s određenom normom ili specifikacijom, akreditacija tijela. Intenzitet potpore je 45% – 85% u ovisnosti o veličini poduzeća.