ESIF ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA HAMAG-BICRO-a

Kao odgovor na novonastalu gospodarsku situaciju vezanu uz korona virus (COVID-19) Vlada RH donijela je niz mjera kojima je cilj potpora privatnom sektoru, kako bi unatoč svim poteškoćama poduzetnici uspjeli održati određenu razinu likvidnih sredstava kojima će pokriti najvažnije izdatke kao što su plaće, dio režijskih troškova, neophodne sirovine i materijale za proizvodnju, zakup poslovnog prostora i druge opće troškove. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) trenutno provodi dvije mjere za pomoć poduzetnicima.

Mjera rasterećenja poduzetnika – podrazumijeva obustavu plaćanja nedospjelih glavnica i kamata do 31.12.2020. godine. Svi korisnici zajmova – ESIF i zajmova za ruralni razvoj, na mail će dobiti obavijest o odgodi otplate zajma i obrazac koji je potrebno popuniti i poslati, ako žele odgodu plaćanja spomenutih zajmova. Ako korisnik nije dobio mail za odgodu moguće je obratiti se HAMAG-u na mail zajmovi@hamagbicro.hr i zatražiti odgodu.

ESIF zajmovi za obrtna sredstva – podrazumijeva pribavljanje sredstava za poduzetnike kojima je potrebno financiranje obrtnih sredstava uz povoljnije uvjete koji su doneseni za poduzetnike zbog krize uzrokovane korona virusom. Bitna novina u uvjetima je mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam što dodatno ide u korist poduzetnicima koji planiraju podnijeti prijavu.

Uvjeti: U sklopu ESIF zajma moguće je potraživati od 1.000 do 25.000 eura uz kamatnu stopu raspona od 0,5% do 1%. Rok otplate zajma je maksimalno 3 godine, s tim da korisnik može koristiti poček u razdoblju od godine dana, ako je rok otplate minimalno 2 godine. U razdoblju počeka korisnik plaća samo kamatu. Sredstva zajma mogu se namjenski koristiti najduže 3 mjeseca.

Prihvatljivost prijavitelja: Korak koji prethodi prijavi je ispitivanje prihvatljivosti poduzetnika za prijavu. Prihvatljivost Vas kao potencijalnog prijavitelja na ovaj zajam možete provjeriti s nama, kontaktirajući nas na sljedeće mail adrese:  antonela@zobnica.hr; jbaric@zobnica.hr ili putem linka https://www.zobnica.hr/hr/contact-form-3/. Načelno, za prijavu su prihvatljivi mikro i mali gospodarski subjekti koji obavljaju prihvatljive djelatnosti (isključene su sljedeće djelatnosti: trgovačke djelatnosti, taksi služba i rent-a car, cestovni prijevoz tereta, poljoprivredne i ribarske djelatnosti, te djelatnosti izdavanja novina, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću).

Proces prijave i odobravanja: Prijavitelj mora prikupiti propisanu dokumentaciju u koju spada sljedeće: Izjave (propisani obrasci od HAMAG-a koji se trebaju popuniti), statusna i financijska dokumentacija (dokument odobrenja za rad, BON 2, potvrda porezne uprave o nepostojanju duga, GFI POD za prethodne 2 godine i bruto bilanca za tekuću godinu), HROK i preslike osobnih iskaznica vlasnika. Kompletirana prijava podnosi se online preko sljedećeg linka https://prijave.hamagbicro.hr/w/Home/Login.

Budući da je obrazac poslovnog plana koji je kreiran od strane HAMAG-a pojednostavljen, kako bi se ubrzao proces prijave, ali i odobravanja zajmova očekujemo da će cijeli proces od prijave do potpisivanja ugovora trajati kraće od mjesec dana.

Što mi možemo učiniti za Vas? Tvrtka Zobnica d.o.o. (https://www.zobnica.hr/hr/) pruža usluge pripreme i podnošenja zahtjeva za ESIF zajam za obrtna sredstva što podrazumijeva izradu poslovnog plana, popunjavanje obrazaca, koordinaciju oko prikupljanja dokumentacije i finalno, podnošenje prijave. U Vaše ime također odgovaramo na sva pitanja koja HAMAG ima vezana uz Vašu prijavu i na taj način pružamo Vam potpunu podršku. Ako su Vam potrebna sredstva za likvidnost poslovanja i želite podnijeti prijavu na ovaj zajam kontaktirajte nas i iskoristite popust https://www.mojkvart.hr/Split/Meje/Savjetovanje-porezno-savjetovanje-financijsko-savjetovanje-konzalting/zobnica/ponude/Osiguranje-likvidnosti-poduzeca-103893 s kojim u ovoj krizi želimo dati svoj mali doprinos.