Dosadašnje iskustvo

Priprema projekta izgradnja i opremanje pogona za proizvodnju svježih, zamrznutih, polupečenih pekarskih i slastičarskih proizvoda u Čaporicama, za potrebe tvrtke: Dujmex d.o.o., 2017. godina

Izrada poslovnog plana na hrvatskom i na engleskom jeziku za potrebe financiranja projekta od strane stranih investitora

Uspostava projektnih kapaciteta i EU Certifikat o ispitivanju tipa za deflagracijske zaustavljače plamena za tvrtku Kehlman d.o.o., 2017. godina

Izrada investicijske studije za potrebe financiranja uspostave kapaciteta, te izrada dokumentacije za prijavu na natječaj "Certifikacijom proizvoda do tržišta" - projekt prošao na natječaju

Priprema projekta "Analysis Certificate i ETO Sterilization Validation Report" za tvrtku SGM d.o.o., 2017. godina

Izrada dokumentacije za prijavu projekta na natječaj "Certifikacijom proizvoda do tržišta" - projekt prošao na natječaju

Priprema projekata iz segmenta ruralnog razvoja

Izrada poslovnog plana i popunjavanje aplikacije Agronet za prijave na natječaje. Priprema nekoliko projekata iz segmenta vinogradarstva, vinarstva, stočarstva i povrtlarstva za mjeru 6.3.1. , 2017. godina

Investicijska studija za projekt ulaganja u kupnju poslovnog prostora u Zagrebu, za klijenta Ambitio sana d.o.o., 2017. godina

Izrada investicijske studije i priprema kreditnog zahtjeva za HBOR; projektu je odobreno financiranje

Uspostava projektnih kapaciteta za gradnju "solarCat" brodova za klijenta iCat d.o.o., 2016. godina

Izrada cjelokupne projektne prijave za natječaj "Kompetentnost i razvoj" - projekt prošao na natječaju

Razvoj poduzetničkog inkubatora Duga Resa za klijenta MICRO projekt d.o.o., 2016. godina

Izrada investicijske studije i analize troškova i koristi sukladno smjernicama EU (2014.-2020) za potrebe prijave na natječaj "Razvoj poslovne infrastrukture“, projekt prošao na natječaju

Izgradnja i testiranje prototipa električnog broda za prijevoz putnika solarCat za tvrtku iCat d.o.o., 2016. godina

Uloga tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Izrada poslovnog plana za potrebe prijave na natječaj, te vođenje projekta
Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja; projekt prošao na natječaju

lntermodalni urbani ekološki sustav javnog prijevoza brodovima UrbEco u gradu Šibeniku, 2016. godina

Uloga tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Projekt je rađen za klijenta Ampelos d.o.o., dok je korisnik sredstava Grad Šibenik. Uloga u projektu bila je izrada cost-benefit analize sukladno novim smjernicama EU (2014-2020)

Priprema projekta izgradnje aparthotela sa dodatnim sadržajima u Podgori, za klijenta: U.O: Roko Podgora, 2016. godina

Izrada investicijske studije i pregled mogućnosti financiranja za potrebe realizacije projekta; projekt je još u pripremi

Razvoj infrastrukture, izgradnja terminala i pomoćnih objekata u luci Slavonski Brod, Split 2015. godine

Uloga tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Projekt je rađen za klijenta MICRO projekt d.o.o., dok je korisnik sredstava Javna ustanova Slavonski Brod. Uloga u projektu bila je izrada cost-benefit analize sukladno vodiču EU (2014-2020)

Rekonstrukcija postojećeg objekta u hladnjaču za skladištenje ribe, 2014/2015

Uloga tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Projekt je rađen za klijenta MICRO projekt d.o.o., dok je korisnik sredstava treća pravna osoba. Uloga tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu bila je izrada poslovnog plana sukladno smjernicama Poziva; projekt je prošao na natječaju

IPA Prekogranična suradnja BiH – Hrvatska za projekt izgradnje dijela vodovoda (Cista Provo-Tomislavgrad), Općina Cista provo, 2009. godine

Uloga direktora tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Izrada koncepta projekta i priprema prijavne aplikacije (referenca direktora)

Izrada plana upravljanja i cost-benefit analize za uvrštenje Starogradskog polja na UNESCO-vu listu svjetske baštine (polje je uvršteno 2008.), Stari grad, 2007.godine

Uloga direktora tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Voditelj projekta i izrada cost-benefit analize (referenca direktora)

Iskustvo u upravljanju financijama tvrtke

Financijski kontrolor, Hotel Split d.d. (Radissonblu), Split (Hrvatska) – 2010-2014

Zahtjevi u okviru radnog mjesta:
Vođenje odjela računovodstva i financija u 3 dionička društva u ime vlasnika
Vođenje procesa refinanciranja postojećih kredita tvrtke i pregovori s bankama (uspješno provedeno)
Koordinacija procesa statusne promjene podjele tvrtke na 3 subjekta (uspješno provedeno)
Vođenje i kontrola procesa izrade budžeta hotela i 3 tvrtke
Upravljanje likvidnošću 3 tvrtke - izrada i praćenje cash flow-a
Izrada izvještaja o poslovanju hotela i tvrtke za vlasnika Izrada proračuna isplativosti ulaganja u nove projekte unutar tvrtke