Dosadašnje iskustvo

Priprema i prijava poduzetničkih projekata u segmentu inovacija
iCat d.o.o. (2016 i 2017) Izrada poslovnog plana i priprema prijavne dokumentacije za natječaje: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja KK.01.2.1.01,"Inovacije novoosnovanih MSP“ referentna oznaka poziva: KK.03.2.2.01.
Priprema i prijava poduzetničkih projekata - ostalo
Kehlman d.o.o., iCat d.o.o., SGM d.o.o. (2017.-2019.), Prijava na natječaje: "Certifikacijom proizvoda do tržišta" i "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova"
Priprema i prijava projekata iz segmenta ruralnog razvoja
OD 2017. - 2020. Izrada poslovnih planova i popunjavanje aplikacije Agronet za prijave na natječaje. Priprema nekoliko projekata iz segmenta vinogradarstva, vinarstva, stočarstva i povrtlarstva za mjere 6.3.1. , 6.2., 4.2.1.
Priprema poslovnih planova za HAMAG BICRO, HBOR i komercijalne banke
Ambitiosana d.o.o., Turist Bakota d.o.o., Z&R d.o.o., LeCor d.o.o. i os. (2016.-2020.) - Izrada poslovnog plana i popunjavanje pratećih dokumenata za ishođenje kredita od strane banaka
Administracija i vođenje projekata
iCat d.o.o. (2017.-2020):Usluge vođenja projekta, za projektu solarCat, financirane kroz poziv KK.01.2.1.01. „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja”; obrt Viribus (2018.-2019.): Vođenje projekta „Ulaganje u modernizaciju strojeva za proizvodnju PVC stolarije“ KK.08.2.1.11.0015; SGM d.o.o. (2018): Administrativna provedba projekta „Analysis Certficate i ETO Sterilizaton Validation Report”, financiranog kroz poziv KK.03.2.1.08 “Certifikacijom proizvoda do tržišta”
Priprema i provedba javne nabave na projektima
iCat d.o.o. (2017.-2020):Usluge vođenja postupaka javne nabave za NOJN na projektu solarCat, financirane kroz poziv KK.01.2.1.01. „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja”; obrt Viribus (2018.-2019.): Provedba javne nabave za NOJN za projekt „Ulaganje u modernizaciju strojeva za proizvodnju PVC stolarije“ KK.08.2.1.11.0015; ; LeCor d.o.o. (2018.-2020): Provedba postupka javne nabave za NOJN za projekt iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima - objekti za proizvodnju ulja“
lntermodalni urbani ekološki sustav javnog prijevoza brodovima UrbEco u gradu Šibeniku, 2016. godina
Uloga tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Projekt je rađen za klijenta Ampelos d.o.o., dok je korisnik sredstava Grad Šibenik. Uloga u projektu bila je izrada cost-benefit analize sukladno smjernicama EU (2014-2020)
Razvoj infrastrukture, izgradnja terminala i pomoćnih objekata u luci Slavonski Brod, Split 2015. godine
Projekt je rađen za klijenta MICRO projekt d.o.o., dok je korisnik sredstava Javna ustanova Slavonski Brod. Uloga u projektu bila je izrada cost-benefit analize sukladno vodiču EU (2014-2020)
Razvoj poduzetničkog inkubatora Duga Resa za klijenta MICRO projekt d.o.o., 2016. godina
Izrada investicijske studije i analize troškova i koristi sukladno smjernicama EU (2014.-2020) za potrebe prijave na natječaj "Razvoj poslovne infrastrukture“
Priprema projekta izgradnje aparthotela sa dodatnim sadržajima u Podgori, za klijenta: U.O: Roko Podgora, 2016. godina
Izrada investicijske studije i pregled mogućnosti financiranja za potrebe realizacije projekta
Izrada plana upravljanja i cost-benefit analize za uvrštenje Starogradskog polja na UNESCO-vu listu svjetske baštine (polje je uvršteno 2008.), Stari grad, 2007.godine
Uloga direktora tvrtke Zobnica d.o.o. u projektu: Voditelj projekta i izrada cost-benefit analize (referenca direktora)
Iskustvo u upravljanju financijama tvrtke
Financijski kontrolor, Hotel Split d.d. (Radissonblu), Split (Hrvatska) – 2010-2014

Zahtjevi u okviru radnog mjesta:
Vođenje odjela računovodstva i financija u 3 dionička društva u ime vlasnika
Vođenje procesa refinanciranja postojećih kredita tvrtke i pregovori s bankama (uspješno provedeno)
Koordinacija procesa statusne promjene podjele tvrtke na 3 subjekta (uspješno provedeno)
Vođenje i kontrola procesa izrade budžeta hotela i 3 tvrtke
Upravljanje likvidnošću 3 tvrtke - izrada i praćenje cash flow-a
Izrada izvještaja o poslovanju hotela i tvrtke za vlasnika Izrada proračuna isplativosti ulaganja u nove projekte unutar tvrtke