Članci

5 KLJUČNIH TOČAKA KOJE JE POTREBNO DEFINIRATI PRIJE KREDITIRANJA PROJEKTA

U poslovnom svijetu nerijetko se susrećemo s mnoštvom izbora i odluka o kojima promišljamo i koje definiramo gotovo svakodnevno. Na tom putu odlučivanja, kako bi što manje griješili potrebno je što bolje se informirati. Prilikom pokretanja poslovanja, ali i u već uhodanim tvrtkama bez obzira na vrstu djelatnosti kojom se tvrtka bavi, uz financiranje operativnog poslovanja, potrebno je voditi računa o investicijama koje se planiraju realizirati u budućnosti. Jasno je da bez investicija nema daljnjeg napretka poslovanja, stoga je svakoj tvrtki neophodno planiranje i realizacija investicija. Prilikom odabira izvora financiranja za buduću investiciju potrebno je detaljno istražiti i izabrati optimalan izvor financiranja koji je u skladu s poduzetnikovim financijskim mogućnostima i ciljevima. Danas na financijskom tržištu djeluju organizacije koje nude mogućnost kreditiranja po standardnim tržišnim uvjetima – poslovne banke, ali također postoje institucije koje prema svojim programima za poticanje razvoja poduzetništva u ovisnosti od predmeta investicije nude zaduživanje po povoljnijim uvjetima. Programe provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG – BICRO). Putem prethodne dvije navedene institucije moguće je financirati poduzetničke projekte po subvencioniranim kamatnim stopama. Dosadašnje iskustvo nas je naučilo da je dobra priprema pola odrađenog posla. Tako je prilikom pripremanja same prijave i izrade poslovnog plana važno definirati trajanje investicije, početak otplate kredita i korištenje počeka. Poduzetnik treba uskladiti početak otplate kredita s početkom ostvarenja prihoda tvrtke. Ako poduzeće u određenom razdoblju neće ostvarivati prihode, a anuitet kredita bi svakako došao na naplatu, postoji mogućnost korištenja počeka u kojem poduzetnik ne treba plaćati puni iznos anuiteta, već samo pripadajuću kamatu. Kod investicijskih kredita HBOR-a, kamata prema kreditnim linijama iznosi od 2% do 4%, a kod kreditnih linija HAMAG BICRO-a od 0,5% do 3,5%, što predstavlja znatno povoljnije kreditiranje u usporedbi s poslovnim bankama. Kredite HBOR-a moguće je realizirati izravno putem institucije HBOR-a ili neizravno preko poslovnih banaka, u oba slučaja iznos kamatne stope je isti. U ovisnosti o prethodno nabrojenim kreditnim linijama definiran je iznos kredita, rok otplate, kamatna stopa, rok korištenja kredita i poček, a isto tako i prihvatljivost pojedinog subjekta za korištenje pojedine kreditne linije. Za tvrtke koje imaju u planu provoditi investicije manje vrijednosti, na tržištu su dostupna sredstva koja plasira Hrvatska agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije (HAMAG BICRO) koja provodi programe koji se odnose na: mikro investicijske zajmove, male zajmove, te mikro zajmove za obrtna sredstva.Prihvatljivi prijavitelji za navedene kreditne linije su mikro i mali gospodarski subjekti. Krediti HAMAG BICRO-a mogu biti zanimljivi i fizičkim osobama koji također mogu zatražiti kreditiranje od strane navedene institucije, uz napomenu da je poslovni subjekt potrebno registrirati nakon odobrenja zajma, jer se Ugovor o zajmu ugovara s registriranim gospodarskim subjektima. Dodatna zanimljivost kod kredita HAMAG BICRO-a je i u tome što se ne traži vlastito učešće investitora, pa su zato vrlo zanimljivi početnicima kojima vlastito učešće predstavlja problem. Kod poslovnih banaka, te kod HBOR-a minimalno traženo vlastito učešće iznosi 25%, ali prema našim iskustvima prosječno je 30%. Nakon primanja obavijesti o odobrenju zajma poduzetnik treba poduzeti korake koji prethode konačnoj isplati sredstava na račun, a prije svega potrebno je otvoriti račun posebne namjene za potrebe isplate sredstava zajma. Kao napomenu ističemo da korisnik kao pravna i fizička osoba mora osigurati zadužnicu kao sredstvo osiguranja povrata zajma, na ukupan iznos zajma. Cijeli proces, počevši od predaje zahtjeva, obrade, obavijesti o odobrenju zajma, te konačne isplate sredstava na račun, može potrajati i do 3 mjeseca. Pri planiranju investicije, odnosno financiranja iz gore navedenih izvora važno je pripaziti na 5 ključnih točaka, odnosno predradnji: 1. što realnije isplanirati stavke investicije, što podrazumijeva prethodnu izradu troškovnika prikupljanjem ponuda od strane potencijalnih izvođača radova/ponuditelja roba i usluga. Ovo je bitno jer se investicija nakon isplate kredita od strane banke prati po stavkama koje ste prijavili u zahtjevu; 2. što realnije isplanirati vrijeme potrebno za realizaciju investicije i planirani početak korištenja efekata investicije u operativnom poslovanju (ostvarenje prihoda). Naime, vremenski plan treba u obzir uzeti i moguća kašnjenja i što realnije sagledati jer se prema tome planira poček i početak otplate. Prekratak poček u kreditu znači početak otplate anuiteta i probleme u otplati ukoliko investicija još nije završena i ukoliko se još uvijek nisu ostvarili prihodi od projekta. Predugi poček, znači nepotrebne troškove kamata za investitora. 3. ne započeti s projektom prije predaje zahtjeva za kredit, jer retroaktivno financiranje u načelu nije prihvatljivo. Banka nakon otpuštanja sredstava traži u investicijskom razdoblju izvještaje o trošenju sredstava sukladno poslovnom planu, te za to traži realizirane račune. Ono što se na računima gleda osim stavki i iznosa je i datum izdavanja, koji ne smije biti raniji od datuma predaje zahtjeva za kredit 4. što realnije definirati vrijeme otplate kredita (broj godina otplate) sukladno projekciji planiranih prihoda i troškova poslovanja. Generalno gledajući budući EBITDA (zarada nakon pokrića troškova bez troškova amortizacije i kamata) uvećan za planirani porez na dobit, mora biti najmanje jednaka ukupnim anuitetima u pojedinoj godini, a poželjno je da iznosi barem 20% više. Planiranje tog viška bitno je kao rezerva u slučaju da se ne ostvari planirana visina prihoda, odnosno da se premaše troškovi poslovanja. 5. ispitati tržište prodaje na način da se kontaktiraju potencijalni budući kupci proizvoda, te se od njih zatraže pisma namjere/predugovori o poslovnoj suradnji i sl. u kojima će biti navedene okvirne godišnje količine ili promet koji je taj kupac spreman kupiti od poduzetnika. U slučaju kredita za HAMAG BICRO pisma namjere predstavljaju sastavni dio zahtjeva za kredit, dok se kod drugih financijskih institucija smatraju dodatnim bonusom koji pridonosi pozitivnoj ocjeni kreditnog zahtjeva (uz ostale uvjete zadovoljene) Pripremu poslovnog plana ne treba gledati samo kao formalnost koju zahtjeva financijska institucija kako bi dobili kredit za financiranje planirane investicije. Pripremu poslovnog treba raditi prvenstveno za sebe, kako bi se sagledali svi aspekte investicije i njenih efekata. Pri izradi poslovnog plana pomažu konzultanti, ali preporuka je da sam poduzetnik bude što više uključen u izradu jer u procesu stvaranja dolazi do novih saznanja, pitanja i odgovora o budućem poslovanju, te dobiva novu, financijsku sliku o planiranom projektu. Jelena Barić, savjetnik u Zobnica d.o.o.

Više...

ULAGANJE U KUPNJU NEKRETNINE ZA TURISTIČKE SVRHE

U svrhu realizacije investicije koja se odnosi na kupnju nekretnine kojoj bi namjena bila turističko iznajmljivanje, dobili smo upit od klijenta za izradu poslovnog plana koji mu je potreban za podizanje kredita u poslovnoj banci. Na sastanku s klijentom promatrali smo osnovne elemente koji su bitni za klijenta, banku i održivost investicije, a sve u svrhu što bolje izrade poslovnog plana i odobravanja kredita. Budući da je s prodavateljem utvrdio iznos nekretnine, klijentov prvi korak bio je odlazak u odabranu poslovnu banku da bi definirao iznos i uvjete kreditiranja. Prilikom definiranja uvjeta kredita važno je odrediti kada (tijekom godine) će investitor vršiti otplatu rata, vodeći računa o prihodima koje ostvaruje u pojedinom dijelu godine (pogotovo kada se radi o poslovima s izraženom sezonalnošću kao što je turizam). Budući da se radi o turističkoj djelatnosti – iznajmljivanje smještajnih kapaciteta, čiji intenzitet ostvarenja prihoda nije isti tijekom cijele godine klijentu smo savjetovali da je bitno definirati vrijeme otplate kredita, odnosno da otplata ne bi trebala započeti odmah po odobravanju kreditnih sredstava. Budući da u to vrijeme investitor još neće ostvarivati prihode od djelatnosti iznajmljivanja, dogovorio je s bankom prilagođeni način otplate. Klijent će anuitete kredita otplaćivati tri puta u godini i to u vrijeme top sezone 30.6, 31.7. i 31.8. Ovakav način otplate vrlo je važan za investitora jer je to vrijeme u kojem su cijene i popunjenost smještajnih kapaciteta najveći. Također je definirano da će kamate po kreditu klijent otplaćivati mjesečno. Prilikom projekcije godišnjeg financijskog tijeka, koji predstavlja „novčanik“ projekta u kojem se nalaze iznosi koje investitor plaća, zaključak je bio da uzimajući u obzir ukupne projicirane prihode, ulaganje i troškove, investitor može servisirati kreditne obveze. Međutim, detaljnom projekcijom, na mjesečnoj razini, u financijskom tijeku je bilo vidljivo da investitor iz projekta neće moći uplaćivati iznos kamate za prva tri mjeseca otplate. Slijedom navedenog s bankom je dogovoreno da klijent mora deponirati u banku iznos vlastitih sredstava u visini tromjesečnog iznosa kamata. Kao savjet klijentima, ali i bankarskim djelatnicima možemo istaknuti da je iznimno važno zatražiti projekciju mjesečnog financijskog tijeka u kojem je jasno vidljivo da li će investitor u određenom trenutku imati dovoljno sredstava za financiranje početnih ulaganja i otplatu kamata u razdoblju dok još nisu počeli pristizati prihodi od realizacije projekta. Investitor je odlučio nekretninu financirati na način da će koristiti 50% kreditnih i 50% vlastitih sredstava. Za investitora je također važno da je upoznat s dodatnim troškovima koji nastaju prilikom traženja kreditnih sredstava, a za koje investitor treba osigurati sredstva prije odobravanja kredita. To su trošak procjene nekretnine (u slučaju kupnje nekretnine), te izrada poslovnog plana. Ostali troškovi koji idu uz odobravanje kredita, a za koje investitor također treba osigurati sredstva su trošak obrade kredita (uglavnom 0,5 % iznosa kredita), te trošak solemnizacije ugovora o kreditu. O ovim troškovima važno je voditi računa jer u ovisnosti o njihovom iznosu potrebno je ili izdvojiti vlastita sredstva za njihovo financiranje ili povećati iznos kredita za određeni iznos. Budući da investitor nije imao osnovanu tvrtku morao je u međuvremenu pokrenuti postupak za otvaranje trgovačkog društva, za kojeg također treba izdvojiti novčana sredstva. Odluka o kupnji nekretnine 1. Kupnja nekretnine koja je bila predmet iznajmljivanja Nekretnina koja je predmet kupnje prethodne dvije godine je bila u vlasništvu druge pravne osobe koja je plasirala na tržište za koje je dokazano da je postojao interes. Budući da će turističku djelatnost obavljati nova tvrtka koja do sada nije obavljala tu djelatnost kao relevantne podatke za usporedbu cijena, popunjenosti i visine prihoda korišteni su podaci prethodnog vlasnika. Isto tako navedeni podaci su korišteni za projekciju prihoda u poslovnom planu. Ako kupujemo nekretninu koja je bila predmet iznajmljivanja investitor ima određenu dozu sigurnosti da će moći ostvarivati slične prihode kao i prije njegove investicije. 2. Kupnja nekretnine koja nije bila predmet iznajmljivanja U slučaju da se radi o kupnji nekretnine koja do sada nije ostvarivala prihod od turističke djelatnosti iznajmljivanja, kako bi napravili projekciju prihoda, potrebno je prethodno napraviti analizu tržišta kako bi dobili relevantne podatke o cijenama, popunjenosti i potražnji za predmetnu nekretninu. Za investitora postoji veći rizik ako kupujemo nekretninu koja nije bila predmet iznajmljivanja jer u tom slučaju mora više poraditi na samom marketingu i prepoznatljivosti nekretnine koja se iznajmljuje. U poslovnom planu u projekciji prihoda, važno je definirati realne prihode koji su tržišno utemeljeni. Nepoželjno je napuhivati prihode i biti nerealan prilikom njihove projekcije, jer nerijetko takva investicija „pada u vodu“. S jedne strane, u slučaju odobravanja kredita, klijent može doći u probleme s otplatom, s druge strane banka može utvrditi na prihodi nisu realni, što u konačnici može rezultirati odbijanjem zahtjeva za kredit. Jedan od elemenata kojeg treba sadržavati poslovni plan svakako je i analiza osjetljivosti u kojoj banka provjerava rizičnost projekta prvenstveno s aspekta smanjenja prihoda. Banka prilikom analiziranja poslovnog plana, konkretno analize osjetljivosti, za procjenu uzima podatak za koliko se prihodi od navedene djelatnosti mogu smanjiti, a da financijski tijek ostane pozitivan tijekom cijelog promatranog vijeka trajanja projekta, odnosno da investitor može otplaćivati kredit. Postotak za kojeg se uglavnom umanjuje iznos ostvarenih godišnjih prihoda je između 15 % i 20 %. Važno je da i prilikom smanjenja prihoda povrat kredita ne bude ugrožen. Na temelju svih podataka sadržanih u poslovnom planu, a posebice onih financijskih: projekcije prihoda, projekcije rashoda, računa dobiti i gubitka, financijskog tijeka i ekonomskog tijeka, izračunatih pokazatelja kao što su neto sadašnja vrijednost projekta, te interna stopa rentabilnosti projekta, donosi zaključnu odluku o isplativosti projekta i odluku o odobrenju kreditnih sredstava investitoru. Prilikom definiranja financiranja investicije, svakako bi bilo dobro istražiti i druge opcije financiranja investicije ili barem dijela iste kao što su na primjer EU fondovi, potpore jedinica lokalne i područne samouprave, turističke zajednice i slično.

Više ...

Kompetentnost i razvoj MSP-ova - u najavi za 11/2017

Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 300.000 Kn, a najviši 30.000.000 Kn. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike

Više o ovom natječaju...

Podrška poduzećima u zadovoljavanju normi... - u najavi za 12/2017

Ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja;uvođenje znakova kvalitete; certificiranje proizvoda, procesa i usluga odnosno potvrđivanje sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s određenom normom ili specifikacijom, akreditacija tijela. Intenzitet potpore je 45% – 85% u ovisnosti o veličini poduzeća.

FINANCIJSKA ANALIZA – NUŽNOST PRIJE DONOŠENJA ODLUKA O RAZVOJU TVRTKE

Nedavno smo imali klijenta koji je došao s potrebom da mu napišemo poslovni plan kako bi mogao podignuti kredit u poslovnoj banci za refinanciranje postojećih dugova, te za nabavu potrebnih zaliha za širenje prodaje. Tvrtka se bavi trgovinom; prodajom raznih preparata za njegu kose poslovnim subjektima-frizerskim salonima. Klijent je došao s točno definiranim iznosom sredstava koji bi mu trebao za nastavak i širenje poslovanja. U razgovoru s direktorom i ostalim zaposlenicima tvrtke, te kratkom analizom financijskih izvještaja, utvrdili smo da bi samo podizanje kredita bez ikakvih promjena koje bi se poduzele u poslovanju, rezultiralo odgođenim kolapsom tvrtke za ne više od godinu dana od danas, jer tvrtka ne bi bila u stanju vraćati ratu traženog kredita. Prije izrade poslovnog plana i podnošenja zahtjeva za kredit, predložili smo mu izradu detaljne financijske analize poslovanja, kako bi se utvrdili izvori problema u poslovanju. To se poslije pokazalo jako dobrim potezom, jer bi nastavak ovakvog načina poslovanja, bez obzira na trenutno saniranje dugova kroz kredit, kumuliralo bi nove obveze, gubitak i nelikvidnost u poslovanju. Pristupili smo analizi bruto bilance u posljednje dvije godine otkako poduzeće posluje, strukturi zaliha, prodaji po mjesecima, detaljnoj analizi troškova po dobavljačima, analizi prodaje i marži po proizvodima, kupcima i zaposlenicima. Iz računa dobiti i gubitka bilo je evidentno da poduzeće u prethodne dvije godine posluje s gubitkom, međutim detaljnom je analizom bilo potrebno identificirati uzroke i preporučiti mjere rješavanja navedenih uzroka. Prvi zaključci do kojih smo došli u financijskoj analizi poslovanja bili su: - rezultat negativne dobiti iz poslovanja bila je kombinacija visokih troškova „hladnog pogona tvrtke“ (fiksni troškovi koji ne ovise o prodaji - svi troškovi osim troškova nabave) u odnosu na realizirane prihode (udio ovih troškova u prihodima iznosio je 75%!) - Niska prosječna marža u prodaji slijedom prodaje proizvoda s nižom maržom, te odobravanjem visokih rabata - Opća nelikvidnost u poslovanju zbog disproporcije u obvezi plaćanja dobavljačima (odmah), a na drugu stranu odobravanje dugog razdoblja plaćanja prema kupcima - Nizak prihod po prodajnom zaposleniku u odnosu na potrebe tvrtke (koji bi pokrili trošak nabave, njihove plaće i troškove funkcioniranja tvrtke) - Prosječno vezivanje zaliha na skladištu, odnosno „stajanje“ zaliha iznosilo je 105 dana što je vrlo dugo u odnosu na vrstu posla i plaćanje prema dobavljačima Uz pretpostavku da se troškovi funkcioniranja tvrtke ne mogu značajnije smanjiti već su „nužni i realni“, odnosno da se ne želi pristupiti značajnijem rezanju troškova osoblja, na rast profitabilnosti tvrtke može se djelovati putem povećanja prodaje u kombinaciji s rastom prosječne marže. Klijentu smo predložili određene mjere za povećanje profitabilnosti poslovanja, koje smo prezentirali i pred zaposlenicima tvrtke, kako bi svi uključeni dionici shvatili važnost promjena za opstanak tvrtke. • Tvrtka nije imala definiranu jasnu podjelu tržišta po zaposlenicima (geografski gledano). Nije efikasno slati nekoliko prodajnih zaposlenika kod istog kupca, a ujedno takav način rada onemogućava jasno praćenje prodaje po zaposleniku. Svakom je zaposleniku dodijeljeno određeno geografsko područje prodaje • Tvrtka nije imala definirane ciljevi vezani za visinu mjesečne prodaje koju određeni zaposlenik mora ostvariti, kako bi se u konačnici ostvarili ukupni ciljevi tvrtke. Definirani su točni ciljevi prodaje; količine i marže po zaposleniku u naredne 3 godine, s blagim rastom kroz godine kako bi tvrtka opstala • Postojeći sustav plaća za prodajne zaposlenike temeljio se na fiksnoj plaći i nije bio vezan za prodaju. Obzirom da su njihovi primarni ciljevi količina prodaje, uveden je varijabilni dio plaće koji je vezan za realizaciju zadanih ciljeva prodaje • Tvrtka je u prošlosti prodavala najviše proizvoda s niskomm maržom (u njihovom slučaju bile su to boje za kosu), a cilj je prodavati i one proizvode koji sadrže veću maržu kao što su primjerice šamponi. Zaposlenici su poslani na nekoliko prodajnih edukacija, te su zajedno s direktorom tvrtke kreirali pakete proizvoda koji su sadržavali tražene proizvode niske marže, ali i po neki proizvod s višom maržom. • Tvrtka nije imala jasnu politiku o tome kolike su minimalne mjesečne količine narudžbi po kupcu, temeljem kojih se može ostvariti određeni rabat odnosno odgoda plaćanja. Iako je to izazov za prodajne zaposlenike, definirani su razredi (količine) narudžbi i prateći rabati za pojedini razred • Uz prethodnu mjeru vrijeme plaćanja (odgoda plaćanja) obrnuto proporcionalno danim rabatima (ukoliko je veća odgoda plaćanja daju se manji rabati i obratno) Ovim primjerom iz prakse željeli smo prikazati kako se nekad nastojanja i želje klijenata kose sa realnim problemima koji ih prate u poslovanju. Ovdje se radilo o poduzetniku početniku, koji je kako bi ostvario prvotni proboj na tržištu davao pogodnosti i dobavljačima i kupcima, ali nauštrb stabilnosti svog poslovanja. Nakon 2 godine poslovanja našao se u problemima koji je mislio riješiti kreditom. Kredit bi kratkoročno zakrpao financijsku rupu, ali ne i niz poslovnih rupa zbog kojih se stvorila potreba za dodatnim sredstvima. Iako je to nekad teško dokazati klijentu, poslije se pokaže itekako korisnim, nekad i prijelomnim, izraditi prodajnu, organizacijsku i financijsku analizu poslovanja tvrtke, prije donošenja, najčešće pogrešnih odluka. Antonela Lozančić, direktorica u Zobnica d.o.o.

Više...

IZBJEGNITE UPADANJE U MINUS U POSLOVANJU

Nije rijetkost da se poduzetnici, posebice početnici koji se još uvijek bore za svoje mjesto na tržištu i rade na ostvarenju kontinuiranih priljeva, susreću s manjkom likvidnih sredstava potrebnih za podmirenje prije svega fiksnih troškova poslovanja (plaće, režijski troškovi..). U bankama u kojima imaju otvorene poslovne račune, poduzetnici mogu ugovoriti dopušteno prekoračenje, tzv. minus, pomoću kojega uspijevaju nadoknaditi nedostatak novčanih sredstava kako bi u potpunosti mogli podmiriti nastale troškove. Budući da je negativni saldo na računu popriličan uteg za svakog poduzetnika, iako se ne čini tako na početku kada je u pitanju korištenje simboličnih iznosa, potrebno je biti oprezan, a najvažnije je izraditi plan koji će u potpunosti eliminirati korištenje prekoračenja. 1. Kontinuirano praćenje priljeva i odljeva - Izrada modela za praćenje u excelu Kontinuirano praćenje priljeva i odljeva bitno može utjecati na održivost poslovanja u budućnosti. Za poduzetnika je bitno imati pravovremenu i točnu informaciju, kako bi mogao donositi ispravne poslovne odluke. Informacijom je moguće raspolagati ako se u poduzeću provodi detaljno praćenje, direktor društva u toj situaciji ima uvid u stanje i kretanje prometa, što je jedan od koraka bitnih za donošenje ispravnih odluka. Situacije u kojima se odluke donose bez prethodne detaljne analize, mogu dovesti do problema u poslovanju i bespotrebnog zaduživanja. Kreiranje modela u excelu za poduzetnike je izvrstan alat pomoću kojega se jasno može pratiti kretanje novčanih sredstava, a u svakom trenutku moguće je provjeriti trenutno stanje. Osim što u bilo kojem trenutku (ako se evidencija vodi redovito) poduzetnik ima jasan uvid u stanje, pravovremeno može poduzeti mjere kojima će osigurati dodatna sredstva, bilo da je riječ o rezanju troškova, osiguranju dodatnih prihoda ugovaranjem novih poslova ili redovitoj naplati potraživanja. Bitno je i detaljno razložiti priljeve koje poduzetnik ostvaruje od pojedinog kupca, kako bi znao prepoznati ključne kupce, ali i raskinuti poslovnu suradnju s onima koji su uteg poslovanju. Kod odljeva je potrebno pratiti i analizirati svakog pojedinog dobavljača na način da se definiraju odgovarajući rokovi plaćanja i isporuke, prati kvaliteta usluge (robe, radova), promjene u cijenama. 2. Izrada plana priljeva i odljeva za određeno vremensko razdoblje i usporedba plana sa stvarnim stanjem Planovi se donose za određeno vremensko razdoblje, u praksi se uglavnom kreiraju kvartalni, polugodišnji, godišnji planovi likvidnosti. Prilikom planiranja budućeg poslovanja bitno je da je plan nastao nakon određenog vremena u kojemu su se pratili priljevi i odljevi u kojem se stekao dojam o visini istih. Ako je riječ o poduzetniku početniku plan priljeva se može temeljiti na sklopljenim ugovorima o poslovnoj suradnji, prema kojima okvirno može definirati mjesečne priljeve, dok su nam fiksni troškovi uglavnom poznati. Plan je uvijek plan i naravno da se može mijenjati tijekom razdoblja, međutim pravu vrijednost dobiva tek nakon usporedbe sa stvarnim stanjem. Odstupanja, posebice negativna, bitna su radi analize uzroka tog negativnog odstupanja. Isti nas upozoravaju na postojanje određenog problema kojeg možemo opisati u sljedećoj situaciji. Poduzetnikovi priljevi u polugodišnjem razdoblju manji su za 20% od planiranih. Iako je prihod nastao, potraživanje nije naplaćeno. Utvrđeno je da je u polugodišnjem razdoblju kupac upao u financijske poteškoće i da ima problema s plaćanjem što se odrazilo i na poslovanje promatranog poduzeća. Spomenuta situacija dovodi nas do sljedećeg bitnog koraka koji također utječe na likvidnost poduzeća. 3. Prepoznavanje problema i definiranje politike s kupcima i/ili dobavljačima Odstupanja stvarne od planirane projekcije novčanog tijeka i prepoznavanje problema dovode do potrebe redefiniranja uvjeta s kupcima i dobavljačima. Iste je moguće mijenjati ovisno o duljini poslovne suradnje. Uvjeti se odnose na rokove plaćanja, odobravanje popusta na uslugu/robu/radove i sl. Da bi poduzetnici pravilno definirali politiku s kupcima, potrebno je prethodno postaviti temeljito praćenje svakog pojedinog kupca, te iz praćenja dati odgovore na pitanja koja mogu biti usmjerena na: definiranje popusta, upozorenje da li je pouzdani kupac ažuran u plaćanjima, da li mu se smanjuju prihodi, kakva je kvaliteta usluge, da li uvodi nove usluge. S druge strane kod dobavljača je također potrebno pratiti poslovanje, a svakako pregovarati o mogućnosti servisiranja, osiguranja predmeta kupnje, rokova za povrat. 4. Sezonalnost poslovanja Ako djelatnost koju poduzetnik obavlja obilježava sezonalnost, potrebno je voditi računa o planiranju likvidnog poslovanja u mjesecima sa smanjenim dotokom priljeva. Praćenje likvidnosti, minimalno na mjesečnoj razini može osigurati likvidno poslovanje tijekom cijele godine i spriječiti potencijalne probleme s trenutnom likvidnosti koja se može prolongirati na dugoročnije razdoblje. Praćenje likvidnosti i projekcija za naredne mjesece poslovanje osigurat će likvidnost u mjesecima u kojima je evidentno smanjenje obima posla. Obzirom na vrstu djelatnosti vlasnici tvrtki ponekad su „osuđeni“ samo na nekoliko kupaca/dobavljača. Ukoliko kod pojedinog kupca također dođe do problema s likvidnošću, nastala situacija se odražava i na tvrtku, stoga je u takvim situacijama dobro stvoriti određenu zalihu koja će pomoći premostiti problematično razdoblje. Prekoračenje po računu skupi je izvor financiranja te bi ga zbog toga trebalo izbjegavati. Navedeno se može postići jasno donesenim mjerama i planom koji će osigurati likvidnost poslovanja. Analiza povijesnog poslovanja, praćenje tekućeg i planiranje budućeg poslovanja mjere su koje je mora provoditi svaki poduzetnik, a modeli praćenja izvrstan su alat koji pomaže direktorima uvidjeti kako njihove odluke utječu na novčani tijek poduzeća i sprječavaju ulazak u prekoračenja po transakcijskim računima. Jelena Barić, Zobnica d.o.o.

Više...